jotten

13 oktober 2022

Recht op IACK bij co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. Voor de IACK komen belastingplichtigen in aanmerking met een arbeidsinkomen boven een bedrag van € 5.219 als zij in een kalenderjaar gedurende ten minste zes maanden met een kind, dat jonger is dan 12 jaar op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. … Lees meer.

13 oktober 2022

Onderzoek bedragen en waarden bpm

In opdracht van het ministerie van Financiën is onderzoek gedaan naar forfaits en andere grenswaarden in de bpm. Het onderzoek heeft betrekking op de wettelijke forfaitaire afschrijvingstabel, het onderscheid tussen een nieuw en gebruikt motorrijtuig en het percentage waardeverlies door schade. 

Het onderzoeksbureau adviseert een aangepaste forfaitaire afschrijvingstabel, op basis waarvan … Lees meer.

13 oktober 2022

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Tot het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting behoort het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Onder werkzaamheid wordt mede verstaan het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een vennootschap waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft. Een belastingplichtige heeft een aanmerkelijk belang als … Lees meer.

11 oktober 2022

Kamervragen over zoekraken post bij Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het zoekraken van post bij de Belastingdienst. Er is geen centraal registratiesysteem voor binnenkomende post. Binnengekomen post wordt grotendeels gedigitaliseerd en aangeboden aan de diverse behandelsystemen. Niet duidelijk is wat de omvang van het probleem is.

Bij stukken die binnen een bepaalde … Lees meer.