Aflossing belastingschulden corona

Bron van inkomen aanwezig
9 augustus 2022
Rechtsherstel Box 3
9 augustus 2022
Bron van inkomen aanwezig
9 augustus 2022
Rechtsherstel Box 3
9 augustus 2022

Onderdeel van het coronasteunpakket was een regeling voor tijdelijk uitstel van belastingbetaling voor ondernemers. Met ingang van 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden afgelost. In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Financiën mee dat het kabinet mogelijkheden ziet voor meer flexibiliteit in de betalingsregeling. Dit kan door te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en door een incidentele betaalpauze binnen de bestaande betalingsregeling.

Om te voorkomen dat ondernemers onnodig gebruik maken van de versoepelingen moeten zij een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Voorwaarde voor het gebruikmaken van de versoepelingen is dat nieuwe betalingsverplichtingen tijdig worden voldaan.

Bron:| Kamerbrief scenario’s (corona)belastingschuld, nr. 2022-0000176609, Ministerie van Financien, 1 juli 2022| 09-08-2022

Comments are closed.