Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Jaarafsluiting 2022
16 november 2022
Toerekening helft winstuitdeling aan partner
24 november 2022
Jaarafsluiting 2022
16 november 2022
Toerekening helft winstuitdeling aan partner
24 november 2022

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2023. De premie voor de Zvw voor inhoudingsplichtigen is vastgesteld op 6,68%. In 2022 is dit 6,75%. In andere gevallen bedraagt de premie 5,43%. In 2022 geldt een percentage van 5,55 van het bijdrage-inkomen.

Bron:Overig| besluit| 3442107-1036921-Z, Staatscourant 2022, Nr. 30233| 13-11-2022

Comments are closed.