Kamervragen over zoekraken post bij Belastingdienst

Kantoornieuws oktober 2022
11 oktober 2022
Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand
13 oktober 2022
Kantoornieuws oktober 2022
11 oktober 2022
Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand
13 oktober 2022
Alles bekijken

Kamervragen over zoekraken post bij Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over het zoekraken van post bij de Belastingdienst. Er is geen centraal registratiesysteem voor binnenkomende post. Binnengekomen post wordt grotendeels gedigitaliseerd en aangeboden aan de diverse behandelsystemen. Niet duidelijk is wat de omvang van het probleem is.

Bij stukken die binnen een bepaalde termijn moeten worden ingediend, zoals een aangifte of een bezwaarschrift, kan discussie ontstaan over de vraag of het stuk (tijdig) is ingediend. De wet verplicht de Belastingdienst in die gevallen een ontvangstbevestiging te zenden, zodat duidelijk is dat en wanneer het stuk door de Belastingdienst is ontvangen.

Niet in alle situaties kan met de Belastingdienst gemaild worden. Op de website van de Belastingdienst is aangegeven wanneer verantwoord gecommuniceerd kan worden via e-mail. De Belastingdienst onderzoekt de mogelijkheden voor een uitgebreider gebruik van e-mail of alternatieven voor het digitaal uitwisselen van informatie. Belangrijk is dat er zekerheid is over de veilige aflevering van een digitaal bericht.

De vragensteller veronderstelt dat de Belastingdienst hogere boetes oplegt dan in het verleden. De staatssecretaris verwijst naar het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, waarin is vastgelegd wanneer en tot welk bedrag een verzuimboete wordt opgelegd. Deze bedragen zijn de laatste jaren niet verhoogd. De staatssecretaris heeft geen aanwijzingen dat de inspecteur hogere boetes oplegt dan volgt uit het Besluit. Na het zomerreces stuurt de staatssecretaris een brief met een brede uiteenzetting van het verzuimboetebeleid.

Bron:| Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2022 – Antwoorden op Kamervragen over bericht Belastingadviseurs kritisch over veel zoekgeraakte post bij de fiscus| 11-10-2022

Comments are closed.