Middelingsregeling vervalt

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak
15 september 2022
Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
29 september 2022
Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak
15 september 2022
Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
29 september 2022

De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens in een reeks van jaren. De belasting over het inkomen uit werk en woning over drie aaneengesloten kalenderjaren wordt herrekend naar de belasting over een gemiddeld inkomen. Als de herrekende belasting meer dan € 545 lager is dan de geheven belasting wordt het meerdere teruggegeven. In het kader van een voorgenomen vereenvoudiging van het belastingstelsel wordt de middelingsregeling per 1 januari 2023 afgeschaft.

Op grond van overgangsrecht kan nog middeling plaatsvinden over de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Bron:Ministerie van Financiën| wetsvoorstel| 20-09-2022

Comments are closed.