Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3
15 februari 2024
Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA
29 februari 2024
Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3
15 februari 2024
Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA
29 februari 2024

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van elektriciteit wordt afgebouwd, verworpen. Volgens het wetsvoorstel zou de bestaande salderingsregeling tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2031 geleidelijk worden afgebouwd tot nul. De Eerste Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om kleinverbruikers met zonnepanelen te informeren over het nut van gedragsverandering bij het gebruik van zelfopgewekte stroom.

Bron:Ministerie van Economische Zaken en Klimaat| wetsvoorstel| 35.594| 12-02-2024

Comments are closed.