Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling