Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt
25 mei 2022
Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges
9 juni 2022
Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt
25 mei 2022
Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges
9 juni 2022
Alles bekijken

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is een motie aangenomen om het doorbetalingspercentage te verhogen van 50 naar 70. De minister van SZW heeft in een besluit het uitkeringspercentage overeenkomstig de motie gewijzigd. Dit betekent dat ouders die gebruik maken van de regeling betaald ouderschapsverlof via het UWV 70% van hun dagloon doorbetaald krijgen. De uitkering bedraagt maximaal 70% van het maximum dagloon.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| wetswijziging| Staatsblad 2022, 174| 09-05-2022

Comments are closed.