Bron van inkomen aanwezig

De officiële en gloednieuwe Smits+Prick nieuwsbrief!
5 augustus 2022
Aflossing belastingschulden corona
9 augustus 2022
De officiële en gloednieuwe Smits+Prick nieuwsbrief!
5 augustus 2022
Aflossing belastingschulden corona
9 augustus 2022

Er is sprake van een bron van inkomen indien aan drie criteria wordt voldaan:

  1. het voordeel is behaald door deelname aan het economische verkeer;
  2. het voordeel is beoogd (subjectieve voordeelverwachting); en
  3. het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn (objectieve voordeelverwachting).

De vraag of iemand met zijn activiteiten redelijkerwijs voordeel kan verwachten, wordt in beginsel  beantwoord op basis van feiten en omstandigheden van dat jaar. Feiten en omstandigheden van andere jaren kunnen licht werpen op het al dan niet bestaan van een objectieve voordeelsverwachting en mogen daarom in aanmerking worden genomen.

Iemand gaf in het jaar 2014 een verlies uit onderneming aan. Nadat de Belastingdienst de omzet op grond van een boekenonderzoek had gecorrigeerd, bestreed de ondernemer dat sprake was van een bron van inkomen. De objectieve voordeelsverwachting zou ontbreken, gezien een e-mail van de Belastingdienst met betrekking tot de jaren 2019 en 2020. Volgens de inspecteur was wel sprake van een bron van inkomen. De beoordeling voor de jaren 2019 en 2020 door een andere inspecteur staat op zichzelf en werkt niet terug naar 2014.

Volgens de verklaring van de belanghebbende waren de resultaten van zijn eenmanszaak vanaf 2008 tot en met 2013 jaarlijks positief. Op basis hiervan en van het feit dat de belanghebbende over 2014 een negatief ondernemingsresultaat heeft aangegeven, oordeelde Hof Den Haag dat was voldaan aan de bronvereisten. De resultaten uit de eenmanszaak vormden winst uit onderneming.

Bron:| Gerechtshof Den Haag, 19-04-2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:658, zaaknummer BK-21/00383| 09-08-2022

Comments are closed.