Kantoornieuws juni 2024

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend
6 juni 2024
Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst
13 juni 2024
Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend
6 juni 2024
Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst
13 juni 2024

Box 3

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in vijf zaken over de vermogensrendementheffing in box 3 (inkomstenbelasting): Het 'nieuwe' box 3 stelsel (de Herstelwet 2017-2022 en de Overbruggingswet vanaf 2023) schenden het discriminatieverbod en eigendomsgrondrecht in gevallen waarin het fictieve rendement hoger is dan het werkelijke rendement.

De Hoge Raad heeft ook regels gegeven voor de berekening van wat het werkelijke rendement is. Het is onder andere opvallend dat met kosten geen rekening wordt gehouden, terwijl het streven is om het werkelijk rendement in aanmerking te nemen.
Voor meer details zie ons andere artikel in deze nieuwsbrief genaamd 'Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend'.

De Belastingdienst heeft aangegeven later dit jaar een brief te sturen. In deze brief wordt aangegeven hoe het box 3-inkomen berekend wordt en of dit gevolgen heeft voor jouw situatie. Wanneer deze brief komt is afhankelijk van een politieke beslissing rondom deze uitspraak. De Belastingdienst ontwikkelt op dit moment wel al een digitaal formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’. Met dit formulier kan waarschijnlijk het werkelijke rendement worden doorgegeven.

Wij zijn bij ons op kantoor druk bezig met de voorbereidingen. Wanneer in jouw situatie actie nodig is, zoals eventueel bezwaar, nemen wij contact op.

Wanneer jouw vermogen niet geheel bestaat uit bank- en spaartegoeden, is in de meeste gevallen enkel nog een voorlopige aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Het is de verwachting dat de Belastingdienst de definitieve aanslagen pas oplegt op moment dat er meer duidelijkheid is.

Ten slotte verzoeken wij iedereen die te maken heeft met vermogensrendementheffing in box 3, om de definitieve aanslagen inkomstenbelasting naar ons te sturen (ook als jouw vermogen enkel uit bank- en spaartegoeden bestaat). Je kan de aanslagen natuurlijk ook afgeven op kantoor.

Nog andere vragen?
Neem gerust contact op met ons kantoor, wij helpen je graag verder.

De winst zit ‘m in persoonlijk.

Bron:| Smits + Prick| 10-06-2024

Comments are closed.