Actualiteiten

9 maart 2023

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever. De vraag in een procedure was of de werknemer het concurrentiebeding heeft overtreden door in dienst te treden van een … Lees meer.

9 maart 2023

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van Financiën met het Besluit rechtsherstel box 3. Dat besluit moet belastingplichtigen, die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting, het door de Hoge Raad voorgeschreven … Lees meer.

8 maart 2023

Subsidie energiebesparende maatregelen ondernemers Helmond

Ondernemers, gevestigd in Helmond, kunnen aanspraak maken op een subsidie ter waarde van maximaal € 1.000. Het doel is, logischerwijs, om energie te besparen en zo de kosten, in de toekomst, aanzienlijk te drukken. Met deze subsidie kunnen ondernemers een adviseur inhuren voor een energieadvies/scan op maat en/of om materialen … Lees meer.

8 maart 2023

Kantoornieuws maart 2023

Naast sneeuw ontvang je in maart ook weer onze nieuwsbrief.

Wij vragen deze maand speciale aandacht voor het artikel over de Belastingrente Vpb en bronbelasting. In een eerdere editie van de nieuwsbrief hebben wij vermeld dat de overheid plannen had om de belastingrente te verhogen met ingang van 1 maart 2023. De plannen van Lees meer.