Actualiteiten

30 oktober 2023

Hoogtepunten pakket Belastingplan 2024

Voor een overzicht verwijzen wij naar het andere artikel: 'Belastingplan 2024 door Tweede Kamer'.
De meest opvallende zaken voor onze klanten zullen wij onderstaand toelichten.

Box 2
In Box 2 wordt het toptarief per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33%. Dit tarief geldt voor zover het belastbaar inkomen Lees meer.

30 oktober 2023

Kantoornieuws november 2023

De pepernoten liggen al even in de winkels en sommige hebben de kerstboom al staan. November is de stilte voor de storm van feestdagen.

In deze nieuwsbrief hebben we extra aandacht besteed aan twee artikelen van deze nieuwsbrief: 'Hoogtepunten pakket Belastingplan 2024' en 'Proefzaken Box 3 massaalbezwaarplusprocedure geselecteerd'. 

Stichting Leergeld
Om de foto bij dit artikel … Lees meer.

26 oktober 2023

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale kwalificatie van rechtsvormen ingediend. Aanvankelijk had het kabinet het voornemen om de open commanditaire vennootschap (cv) af te schaffen per 1 januari 2024. Hierdoor zou in bepaalde situaties de bronbelasting op dividenden, die op per 1 januari … Lees meer.

26 oktober 2023

Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtgever afgewezen

Een werknemer heeft in de jaren 2014 en 2015 via een uitzendbureau bij een opdrachtgever gewerkt. In 2018 heeft de werknemer bij de kantonrechter een loonvordering tegen het uitzendbureau ingesteld. De kantonrechter heeft deze vordering toegewezen. Omdat dit vonnis door ontbinding van het uitzendbureau niet ten uitvoer kon worden gelegd, … Lees meer.