Actualiteiten

10 april 2024

Kantoornieuws april 2024

Het eerste kwartaal van 2024 is alweer voorbij. Met deze nieuwsbrief willen wij in april nog extra aandacht vragen voor de BTW-maand en Registratie machtigingen intermediair (QR-codes), het klanttevredenheidsonderzoek en onze informatiebijeenkomst van 4 april jl..

BTW 1e kwartaal 2024
April betekent voor ons een drukke maand omdat wij de aangifte Omzetbelasting van … Lees meer.

4 april 2024

Fiscaal kat-en-muisspel

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoeden op buitenlandse bankrekeningen niet aangeeft. De inspecteur komt hier achter, legt een navorderingsaanslag op en eist forse vergrijpboeten. De belastingplichtige beweert dat hij door een beleggingsadviseur voor € 400.000 is opgelicht en dat hij daarom de gelden op de … Lees meer.

4 april 2024

Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting is volgens de inspecteur gebleken dat sprake was van een rammelende kas. De inspecteur verhoogt de winst en legt aanslagen op. De belastingplichtige is het hier niet mee … Lees meer.

4 april 2024

Omvang terbeschikkingstelling

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, wordt tot resultaat uit overige werkzaamheden gerekend.

In een procedure voor Hof Den Bosch was de omvang van een terbeschikkingstelling in geschil. Het betrof een paardencomplex, dat volgens de eigenaar slechts gedeeltelijk aan … Lees meer.