Actualiteiten

9 augustus 2022

Bron van inkomen aanwezig

Er is sprake van een bron van inkomen indien aan drie criteria wordt voldaan:

  1. het voordeel is behaald door deelname aan het economische verkeer;
  2. het voordeel is beoogd (subjectieve voordeelverwachting); en
  3. het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn (objectieve voordeelverwachting).

De vraag of iemand met zijn activiteiten redelijkerwijs voordeel kan verwachten, Lees meer.

5 augustus 2022

De officiële en gloednieuwe Smits+Prick nieuwsbrief!

Dagelijks zijn wij bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Daarom zijn wij verheugd jou vanaf vandaag maandelijks een nieuwsbrief te sturen met actualiteiten die voor jou van belang kunnen zijn aangevuld met ons kantoornieuws. Ook onze website heeft een opfrisser gekregen met nieuwe foto’s van ons team en ons kantoor. Lees meer.

4 augustus 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving.

In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier onderdelen aangepast. Zo mag in de arbeidsvoorwaarden voortaan alleen een nevenwerkzaamhedenbeding worden … Lees meer.

4 augustus 2022

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming van dubbele belasting. De systematiek van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001) sluit niet volledig aan … Lees meer.