Actualiteiten

2 november 2023

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen heeft de minister voor Natuur en Stikstof besloten om bij het berekenen van de stikstofdepositie in het kader van de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) bij een tweetal categorieën huisvestingssystemen het gebruik van alternatieve emissiecijfers toe … Lees meer.

2 november 2023

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot, getuige het grote aantal aangenomen amendementen waarmee de oorspronkelijke voorstellen zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Inkomstenbelasting

  • Het hoge tarief in box 2 bedraagt per 1 januari 2024 niet 31% maar
Lees meer.
2 november 2023

NHG-grens 2024 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor mensen, die door bijzondere omstandigheden hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Een bijkomend voordeel van de NHG is dat vaak een lagere rente van toepassing is dan zonder de garantie. De NHG geldt niet onbeperkt, maar tot een jaarlijks vastgestelde woningwaarde. De … Lees meer.

30 oktober 2023

Proefzaken Box 3 massaalbezwaarplusprocedure geselecteerd

Het, inmiddels beruchte, Box 3 blijft op duidelijkheid wachten. Het zal nog minimaal enkele maanden tot een jaar duren voordat de hoogste rechter onherroepelijk uitspraak zal doen. Tot dat moment zullen de definitieve aanslagen nog niet worden opgelegd en worden er enkel voorlopige aanslagen opgelegd. De Belastingdienst wil namelijk het eindoordeel … Lees meer.