Actualiteiten

9 augustus 2022

Aflossing belastingschulden corona

Onderdeel van het coronasteunpakket was een regeling voor tijdelijk uitstel van belastingbetaling voor ondernemers. Met ingang van 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden afgelost. In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Financiën mee dat het kabinet mogelijkheden ziet voor meer flexibiliteit Lees meer.

9 augustus 2022

Bron van inkomen aanwezig

Er is sprake van een bron van inkomen indien aan drie criteria wordt voldaan:

  1. het voordeel is behaald door deelname aan het economische verkeer;
  2. het voordeel is beoogd (subjectieve voordeelverwachting); en
  3. het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn (objectieve voordeelverwachting).

De vraag of iemand met zijn activiteiten redelijkerwijs voordeel kan verwachten, Lees meer.

5 augustus 2022

De officiële en gloednieuwe Smits+Prick nieuwsbrief!

Dagelijks zijn wij bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Daarom zijn wij verheugd jou vanaf vandaag maandelijks een nieuwsbrief te sturen met actualiteiten die voor jou van belang kunnen zijn aangevuld met ons kantoornieuws. Ook onze website heeft een opfrisser gekregen met nieuwe foto’s van ons team en ons kantoor. Lees meer.

4 augustus 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving.

In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier onderdelen aangepast. Zo mag in de arbeidsvoorwaarden voortaan alleen een nevenwerkzaamhedenbeding worden … Lees meer.