Actualiteiten

6 juli 2023

Digitaal procederen over lokale belastingen

Met ingang van 26 juni 2023 is het bij alle gerechtshoven mogelijk om digitaal te procederen in zaken betreffende lokale belastingen. Sinds 30 januari is het al mogelijk om digitaal te procederen in Rijksbelastingzaken.

Digitaal procederen is toegankelijk via 'Mijn Rechtspraak'. Inloggen is mogelijk met DigiD voor burgers, met eHerkenning … Lees meer.

6 juli 2023

Geen partnervrijstelling voor samenwonende zussen

Voor de toepassing van de erfbelasting worden twee ongehuwde personen als partners aangemerkt als zij voldoen aan een aantal voorwaarden. In de zes maanden voor het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting moeten beiden meerderjarig zijn en op hetzelfde adres staan ingeschreven. Daarnaast moeten zij een wederzijdse … Lees meer.

6 juli 2023

Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 in beginsel een transitievergoeding verschuldigd als een dienstverband op of na die datum eindigt op zijn initiatief. Dit geldt ook voor dienstverbanden van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Voor die gevallen is een compensatieregeling getroffen, … Lees meer.

4 juli 2023

Belastingdienst trekt betalingsregeling coronabelastingschulden in

In juli verstuurt de Belastingdienst brieven naar ondernemers, die al langer niet voldoen aan de voorwaarden, dat het bijzonder uitstel wordt ingetrokken. 

De datum van deze brief is 15 augustus 2023 zodat deze ondernemers nog ruim een maand de tijd krijgen om actie te ondernemen om alsnog aan de voorwaarden … Lees meer.